Norges første illustrerte bok?


av Katrine Kalleklev

På Nasjonalbiblioteket i Oslo finnes mange klenodier: blant annet en norskprodusert rebusbok som ble laget for snart 360 år siden. Boken er unik mye på grunn av sine illustrasjoner. Den gang, som nå, var menneskene opptatt av samliv og relasjoner. Denne boken gir råd om nettopp dette temaet, om enn i gåtefull form.

I 1661 ble det trykket opp en påkostet latinsk rebusbok i Christiania (Oslo), med tittel Cestus Sapphicus. Oversatt til norsk betyr det: «Et kjærlighetsbelte i sapfisk versemål». Kanskje ikke akkurat den enkleste tittelen å forstå, men: kjærlighetsbelte (cestus) henspiller på ekteskapet, og sapfisk (sapphicus) er benevnelsen på rytmen tekstene er skrevet i. Kort fortalt er dette en verseform der tre av verselinjene er like, mens den fjerde er annerledes. Rebusene er nemlig også små dikt. Illustrasjoner erstatter deler av ord, slik at leserne må gjette seg til meningen. Men dette er ingen barnebok. Rebusdiktene er avanserte og vanskelige å forstå uten å være i besittelse av mye kunnskap. Men så var de også ment som underholdende og avslappende lesing – for de lærde. Diktene handler om dagliglivet på landet – og gir flere gode råd til ekteskapet.

Detalj av rebus side 105 i Cestus Sapphicus.

Skrevet og illustrert av prester

Forfatteren var en prest ved navn Niels Thomessøn (1605–1662), fra Toten. Hvis vi gransker tittelbladet under, så finner vi ordene Totensium Pastore – (Toten-prest) – under det latiniserte navnet hans: Nicolao Thomæo. Illustrasjonene inni boken er kobberstikk utført av prestekunstneren Didrik Muus (1633–1706). I følge Norsk kunstnerleksikon tilhørte han en gruppe prester på 1600-tallet som også er kjent for å ha syslet med billedkunst. Til den samme gruppen hørte illustratør av tittelbladet (tittelkobberet), Knud Sevaldsøn Bang (1633–1694). Han var også både prest og billedkunstner, og en god venn av Muus.

Tittelbladet til Cestus Sapphicus (1661)

Leserne får også fasiten

Noen av rebusfigurene. Utklipp fra Cestus Sapphicus/redigert av K. Kalleklev

Boktrykkerbransjens begynnelse i Norge

På midten av 1600-tallet var Norge var underlagt Danmark, og den norske boktrykkerbransjen var i sin spede begynnelse, med trange økonomiske vilkår. Norge var faktisk ett av de siste landene i Europa til å opprette trykkerier, dermed måtte også utstyr og faglærte hentes fra utlandet –gjerne Danmark eller Tyskland. Den første trykkeren hadde etablert seg i Christiania (Oslo) 1643, og det ble bare gitt kongelig tillatelse til én boktrykker i byen av gangen. 18 år senere ble Cestus Sapphicus trykket av Michel Thomessøn. Han kom til Christiania fra Danmark som den fjerde norske boktrykkeren (de tre forgjengerne hans hadde i løpet av disse 18 årene gått konkurs, solgt trykkeriet etter kort tid eller avgått ved døden).

Cestus Sapphicus har historisk blitt regnet som den første illustrerte bok trykket i Norge. Vibeke Roggen setter allikevel et spørsmålstegn bak denne påstanden i sin omfattende studie Intellectual play – word an pictureA study of Nils Thomassøn`s Latin rebus book Cestus sapphicus (2001). For det ble visstnok i Christiania også før 1661 trykket opp bøker med illustrasjoner i – dessuten spør hun om rebusbilder egentlig går under betegnelsen «illustrasjoner»?

Første illustrerte verk – eller ikke: Boken er uten tvil et viktig og rørende stykke norsk kulturarv, og er en av de aller første bøker utgitt i Norge. Og hva som betyr noe for oss i dag, er at Nasjonalbiblioteket i Oslo eier et eksemplar av Cestus Sapphicus – som ble trykket for snart 360 år siden. Og siden den er digitalt scannet i sin helhet, kan alle som vil gå inn og lese/se. Gå til fullteksten her.

Side 19. Cestus Sapphicus

Kilder:

  • Bjerke, Øivind Storm. Didrik Nielsson Muus. Norsk kunstnerleksikon.
  • Kalleklev, Katrine. Michel Thomessøn. Store norske leksikon.
  • Roggen, Vibeke. (2001). Intellectual play – word and picture: a study of Nils Thomassøn’s Latin rebus book Cestus sapphicus: with edition, translation and a corpus of sources. Vol. 1. Oslo.
  • Roggen, Vibeke. Niels Thomessøn. Norsk biografisk leksikon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *