Jeg kopierer ingen samtidig som jeg kopierer alle


av Katrine K

Vi presenterer: Berit Gundersen

Berit Gundersen: Svart engel
Berit Gundersen: Svart engel, 43 cm (2012).

Svarte engler av skrot

Berit Gundersen er en norsk kunstner og formgiver som lager skulpturer og bruksgjenstander av gammelt, kastet materiale. Av slikt som de fleste av oss tenker på som skrot: pvc-rør, lamellplast, trekubber, sponplater, ledninger, flasketopper, gummislanger osv. Noe finner hun i fjæra eller i containere, andre materialer henter hun fra barndomshjemmets rikholdige kjeller og loft.
Berit sier selv at hun arbeider i grenselandet mellom kunst og formgiving, og tar ofte utgangspunkt i geometriske figurer.

 

På samme måte som jeg bruker gamle materialer, bruker jeg gamle former; jeg kopierer ingen samtidig som jeg kopierer alle; former fins allerede og jeg prøver bare å sette dem sammen i nye forbindelser. Å formgi handler for meg om å lage ting som fungerer, til å bruke og til å se på.

 

Sitatet er hennes eget, hentet fra hennes nettside: re-formasjoner.

Berit Gundersen: Black Magic Woman, byste av plast og tre, 30 cm (2012).
Berit Gundersen: “Black Magic Woman”, byste av plast og tre, 30 cm (2012).

Humor og ur-menneskelighet

I Berits formsikre og gjennomarbeidede skulpturer ligger det mye svart humor. Samtidig er det ikke vanskelig å finne noe allmenngyldig og gjenkjennelig i dem: noe ur-menneskelig,- med referanser både til afrikansk stammekunst og europeisk modernisme.

Berit bor og arbeider i Trondheim. Hun driver en nettbutikk og holder innimellom workshops i gjenbruk.

PA236582
Berit Gundersen: “Hybrider”, mann og kvinne, 81cm (2013).
Berit Gundersen: "Da vinylen kom til Påskeøya", skulptur i plast og tre (2012).
Berit Gundersen: “Da vinylen kom til Påskeøya”, skulptur i plast og tre (2012).
Berit Gundersen: Prinsesse Villikke
Berit Gundersen: “Prinsesse Villikke” (2013).