Stikkord: psyke

  • Kjenn (på) deg selv!

    av Katrine K Frenologi, eller læren om sinnet, (av gresk phren, «sinn», og logia, «lære») er en foreldet og forlatt vitenskap om hvordan de ulike karakteregenskaper var plassert i hjernen, og hvordan dette kunne avleses i hodeskallens ytre form. Egenskapenes styrkegrad var proporsjonalt med størrelsen på det tilsvarende hjernepartiet. Dersom et område var flatt, eller i […]